Trang chủ / Dự án tiêu biểu

Trésor House

Chủ đầu tư:
Mr. Đỗ Duy

Phong cách:
Hiện đại

Địa điểm:
Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ đầu tư: Mr. Đỗ Trường Duy Phong cách: Modern (Phong cách Hiện đại) Màu sắc chủ đạo: White, Brown (Trắng, Nâu gỗ) Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nộ