Toàn thời gian Hà Nội
Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên các miêu tả sơ bộ của khách hàng. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động Tài chính - Kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên các miêu tả sơ bộ của khách hàng. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế, thi công xây dựng công trình Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ kế toán. In ấn, sắp xếp và lưu trữ chứng từ nội bộ theo quy định. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Nhận nhiệm vụ, kế hoạch do cấp trên phân công về mảng kết cấu. Hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn, qui chuẩn, quy phạm kỹ thuật của Việt nam. Hết hạn

ỨNG TUYỂN NHIỀU