Toàn thời gian Hà Nội
Lập hồ sơ dự toán thi công, số lượng vật liệu sẽ sử dụng dựa trên kế hoạch và đề xuất được thiết kế Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên các miêu tả sơ bộ của khách hàng. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên các miêu tả sơ bộ của khách hàng. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động Tài chính - Kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên các miêu tả sơ bộ của khách hàng. Hết hạn
Toàn thời gian Hà Nội
Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế, thi công xây dựng công trình Hết hạn

ỨNG TUYỂN NHIỀU