Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Thi công xây dựng mới
và cải tạo công trình

  • Thi công xây dựng phần thô và Thi công hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị cơ điện.
  • Sản xuất và thi công lắp đặt đồ nội thất và các giải pháp thông minh.

Tư vấn kỹ thuật xây dựng và giám sát thi công

  • Tư vấn, đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng và đề xuất biện pháp thi công.
  • Giám sát chất lượng, tiến độ và nghiệm thu công trình theo đúng tiêu chuẩn xây dựng và theo đúng bản thiết kế.

Xin cấp phép xây dựng và hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ công trình tổng thể

Quy trình làm việc

01

02

03

04

05